Productbeschrijving

Onze oplossing voor eID-kaartlezer kan in uw toepassingen geïntegreerd worden. Hiermee kunt u:

  • De gegevens en de foto van de identiteitskaart lezen: ofwel in lokale applicatie (bv.: een persoonlijk gesprek in een kantoor), ofwel in een toepassing op afstand (bv.: web);
  • De geldigheid van de identiteitsgegevens certificeren door voorafgaande controle van de elektronische handtekening en identiteitsgegevens van de kaart. Dit garandeert dat de gelezen identiteit overeenstemt met een formeel herkende burger in de gegevensbank van het rijksregister, of in het register-bis indien het een buitenlander betreft; hiermee kan men ook kaarten blokkeren die foute identiteitsgegevens bevatten (fraudebestrijding);
  • Een uittreksel maken van gelezen gegevens, ofwel in de vorm van bestanden (bv. in XML-formaat), ofwel in de vorm van structuren van specifieke gegevens om deze in uw toepassingen binnen te halen;
  • Een "elektronische gelijkvormige kopie" van de identiteitskaart opvragen. Deze is elektronisch bruikbaar, overdraagbaar (of archiveerbaar);
  • U beschermen tegen identiteitsfraude via een optionele functie. Onze bibliotheek vergelijkt (voor zover een online verbinding beschikbaar is) de identiteitsdocumenten die u worden voorgelegd, met de zwarte lijst van de gegevensbanken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (politie, buitenlandse zaken, gestolen of verloren documenten die geblokkeerd zijn in het rijksregister);
  • Hulp bij integratie en gebruiksvriendelijkheid: softwarefuncties voor beheer en uitgebreide foutmeldingen, gekoppeld aan de context van de kaartlezing: aan- of afwezigheid van lezer(s), aan- of afwezigheid van kaart in de lezer, verwijderen van kaart uit de lezer, enz.

Voordelen die het verschil maken

Immuniteit voor veranderingen en professionele stabiliteit

Het enige "professioneel" ontworpen softwarepakket op de markt dat u totale immuniteit biedt voor alle kaartgebonden veranderingen. Wij garanderen kosteloze aanpassing van de leessoftware bij elke kaartwijziging of bewezen fout.
Momenteel is geen enkel ander softwarepakket, zelfs niet de officiële bibliotheek van de overheid, bruikbaar om leesfouten als gevolg van de kaartinhoud te vermijden.

Stabiliteit en duurzaamheid

Ons softwarepakket werd ontwikkeld en gehomologeerd op een voldoende representatief aantal kaarten van alle mogelijke aard. Een voorbeeld: de software die bij onze klanten geïnstalleerd is, leest elk jaar vele honderdduizenden kaarten.

Fraudebestrijding

Wij kunnen als primeur een automatische fraudebestendige oplossing voorstellen die u beveiligt tegen het frauderisico, en dit met directe raadpleging van de gegevensbanken van de staat;

Wettelijke gelijkvormigheid

De voorgestelde oplossing beantwoordt perfect aan het CBFA-voorschrift inzake de bestrijding van witwaspraktijken, de opening van rekeningen en de identificatie van klanten (omzendbrieven 2009_17 en 2009_17-1).
Onze oplossing beantwoordt aan de aanbevelingen van Price Waterhouse Coopers voor regelgevende "Know your Customer"-vereisten voor het gedeelte klantidentificatie.

Plug & Play-implementatie

Het betreft een bibliotheek die, of een softwarepakket dat zich vlot laat integreren. Wij leveren een documentatie en voorbeelden van broncodes voor gebruik.
De bibliotheek is bruikbaar onder Windows en via het web.

Leesgarantie

Wij verbinden ons ertoe de verschillende huidige en toekomstige versies van de identiteitskaart of van documenten te ondersteunen.

Geen voorvereisten voor software

Onze bibliotheek vraagt geen voorafgaande installatie van kaartmiddleware (door de overheid ontwikkelde driver); dit is zeer handig voor de uitrol op de werkposten aangezien er geen afhankelijkheid van een niet-ondersteunde software is.

Multiplatform

Onze bibliotheek werkt ook op Windows Mobile voor absoluut mobiel gebruik van het PDA-type.

De verschillende versies van het product voor gegevensopvraging

Er bestaan 3 versies van het product:

  1. Standaard lezen van gegevens van een eID, zonder controle van de ondertekening van de gegevens;
  2. Lezen van de gegevens met controle van de geldigheid van de identiteitsgegevens (verificatie van de ondertekening van de gegevens);
  3. Lezen van de gegevens met fraudebestrijdingsverificatie van het document (internettoegang nodig).