Onze oplossingen voor uw business …

Onze softwareoplossingen zijn op generieke wijze van toepassing op elk beroep, telkens het gaat over het stroomlijnen van processen of digitaliseren van papieruitwisselingen. Het voordeel berust op de faciliteit dat de elektronische handtekening biedt in een gegeven proces of voor kostenbesparing. Stel bijvoorbeeld voor hoeveel tijd nodig is om een document met vele pagina’s door verschillende partijen te laten ondertekenen en paraferen …

Beschrijving van de ondertekeningsproducten

Wij stellen u meerdere ondertekeningsproducten voor, afhankelijk van het gewenste gebruik:

 • om lokaal op werkposten te ondertekenen, per document of in kleine hoeveelheden documenten >> e-Sign it
 • om lokaal op werkposten grote hoeveelheden documenten te ondertekenen >> e-Sign it
 • om op uw server(s) automatisch grote hoeveelheden documenten te ondertekenen (bv.: batch) >> e-Sign it Server
 • om lokaal in uw eigen applicaties te ondertekenen, dankzij de integratie van bibliotheken (bv.: ontwikkelingskit) >> SDK/DLL e-Sign it
 • om online, via het web, documenten te ondertekenen. De elektronische handtekening is geïntegreerd in uw eigen webpagina's zodat uw gebruikers online kunnen ondertekenen. >>WingSigning

De onderscheidende voordelen van onze ondertekeningsproducten

Kostenefficiëntie

Ons commerciële model steunt op een reële verbruiksprijs per ondertekening. Er is geen enkele initiële investering, geen aankoop van licenties, geen beperking volgens werkposten, geen beperking van het gebruik in de tijd. Bovendien wordt een degressieve prijs volgens het volume toegepast. Neem contact met ons op voor een persoonlijke offerte.

Compliantie

Onze producten (en onze certificaten) zijn vanuit hun ontwerp opgebouwd om alle Europese en Belgische wettelijke eisen in dit verband strikt te respecteren. Met onze oplossingen kunt u dus uw eigen toepassingen opbouwen in de zekerheid dat de geproduceerde ondertekeningen niet afgewezen zullen worden. U weet gegarandeerd dat u met de elektronische handtekening in uw toepassingen de regels, wetten, reguleringen, eisen voor audit en traceerbaarheid in de uitwisseling naleeft. U garandeert deze compliantie in uw businessprocessen. Hebt u vragen over de "juridische" toepasbaarheid van de ondertekening in uw business? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Vertrouwelijkheid

Al onze producten, ook de elektronische handtekening via website, zijn zodanig ontworpen dat de ondertekende documenten nooit de werkpost verlaten. Er vindt dus nooit een download van uw documenten naar onze servers plaats om ze te kunnen ondertekenen. Dit garandeert u de totale vertrouwelijkheid van uw informatie.

Gebruiksvriendelijk

Bij onze producten staat eenvoud in gebruik centraal. Onze producten zijn de enige waarbij ook een gebruiker met slechts elementaire basiskennis van kantoorsoftware de elektronische handtekening kan aanbrengen. Een "drag & drop" en het is gebeurd!

Geen voorafgaande softwarevereisten

Onze producten vragen geen extra software-investeringen. Bij ondertekening met eID-kaart hoeft de middleware van de kaart (door de overheid ontwikkelde driver) niet vooraf geïnstalleerd te worden. Dit vergemakkelijkt de uitrol op de werkposten enorm: deze zijn immers niet afhankelijk van een niet-ondersteunde software.

Online verificatie van het gebruikte certificaat

Om geldig opgebouwd te zijn, moet een handtekening essentiële elementen bevatten, vooral het geldigheidsbewijs van het certificaat dat werd gebruikt om de handtekening in te voegen. Dit bewijs moet worden geleverd bij de ondertekening, en niet bij de opening van een ondertekend document. (Het certificaat kan intussen immers vervallen of ongeldig verklaard zijn.) Onze producten leveren dit bewijs en integreren het in het ondertekende document.

Tijdsregistratie van het ondertekende document

Al onze handtekeningen worden opgebouwd met een wettelijke en gecertificeerde tijdsregistratie ("timestamp"). De lokale tijd van een werkpost of server zou immers absoluut niet standhouden bij twijfel over datum en tijdstip van de ondertekening. Onze producten gebruiken een tijdbron waarbij de datum- en tijdindicatie zélf sluitend ondertekend zijn door een wettelijk erkende tijdautoriteit.

Ecologisch

Onze producten voor elektronische handtekening bieden u de mogelijkheden om uw huidige businessprocessen op te bouwen en te wijzigen om papiergebruik maximaal terug te dringen. Het moet duidelijk zijn dat de tijd nog niet rijp is om papier volledig uit te schakelen; het is echter nu al mogelijk u, met onze technologieën, te engageren voor een bijdrage tot globale vermindering van de uitstoot van koolstof.

De verschillende ondertekeningswijzen

In de praktijk kan de elektronische handtekening in onze producten op verschillende manieren aangebracht worden:

 • door certificaten, uitgegeven door de certificatieautoriteiten (Globalsign, enz.);
 • door certificaten, uitgegeven door de certificatieautoriteit "The eID Company";
 • door de eID-kaart (via haar handtekencertificaat);
 • door eigen chipkaarten (PKI);
 • door andere eID-kaarten van andere landen.

Al onze ondertekende documenten hebben het PDF-formaat. Het PDF-ondertekeningsformaat is open en is een ISO 32000-standaard. Ondertekening in PDF heeft meerdere voordelen:

 • een ondertekend PDF-document is leesbaar door een fysieke persoon;
 • wat men op het scherm ziet, is wat men ondertekent en is wat men afdrukt (een vrij fundamentele voorwaarde om een elektronisch document te kunnen ondertekenen);
 • PDF is onafhankelijk van het computersysteem en zijn versies (Windows, Linux, enz.);
 • een derde die een ondertekend PDF-document ontvangt, opent dit en controleert het eenvoudig met de kosteloze PDF Reader die op meer dan 90% van de computers geïnstalleerd is.

Levering van de standaard- of gekwalificeerde certificaten

Een natuurlijke of rechtspersoon die een elektronische handtekening wil aanbrengen, moet hiervoor noodzakelijk beschikken over een sleutel. In werkelijkheid gaat het om twee sleutels: het certificaat (de openbare sleutel), gekoppeld aan zijn bijbehorende privésleutel. Deze privésleutel wordt typisch beschermd door beveiligingsinfrastructuur: een speciale chipkaart (bv.: de Belgische eID-kaart), een specifieke server, enz.

Indien klanten niet over deze onmisbare attributen beschikken, produceert de certificatieautoriteit The eID Company de certificaten voor hen. Wij leveren dus certificaten aan onze klanten die dat wensen, om het even of het om rechtspersonen dan wel om natuurlijke personen gaat:

Certificaten voor natuurlijke personen

Deze certificaten worden gebruikt opdat een natuurlijke persoon in zijn eigen naam elektronisch kan ondertekenen. Wij leveren twee certificaatniveaus: standaardcertificaten en gekwalificeerde certificaten.

De standaardcertificaten, ofwel lokaal ofwel op onze server geïnstalleerd, geleverd door The eID Company.

Deze certificaten zijn bruikbaar voor versleuteling, ontsleuteling, authenticatie en ondertekening (documenten, e-mails, sleutels, enz.). Het gebruik van een dergelijk certificaat is algemeen, maar kan specifieker worden gericht op bepaald gebruik: client, server, enz.

De gekwalificeerde certificaten, lokaal of op onze server geïnstalleerd, geleverd door The eID Company.

Deze certificaten beantwoorden aan het hoogste vereistenniveau volgens de Europese en Belgische wetgeving, en garanderen een perfect wettelijk equivalent voor de handgeschreven handtekening.

Certificaten voor rechtspersonen

Deze certificaten worden gebruikt opdat een onderneming (of in de praktijk een server in die onderneming) elektronisch kan ondertekenen in de naam van de onderneming. Voor deze rechtspersonen bestaan de twee reeds genoemde categorieën "standaard" en "gekwalificeerd".

De verschillende authenticatiewijzen van de e-Sign it™ software

Onze tool maakt standaard- en gekwalificeerde ondertekeningsniveaus mogelijk. Afhankelijk van de keuze van de gebruiker wat het handtekeningtype betreft, kan hij in de applicatie voor de volgende authenticatiewijzen kiezen :

 • Met eID-kaart ;
 • Met gsm (One Time Password) ;
 • Met userID en wachtwoord ;
 • Met certificaat ;

Opmerking: geen enkele voorafgaande authenticatie is nodig indien de gebruiker kiest voor lokale ondertekening met eID-kaart en zijn handtekencertificaat.